Skip to main content

Råull – Frå sau til nøste

Gripen Gard

Handtering av råull. Korleis sortere og velje ut ull til karding og spinning. Litt teori; om avl på ullkvalitet av gamalnorsk sau, om napping og klipping, når og korleis, og...

950.00

Workshop og ullkafê

Ull og spinning. Me jobbar med ull, spinn og skravlar. De kan ta med eigne rokkar, ull og utstyr, men det vert høve til å låne alt de treng av...

200.00

Ullverkstad Gripen – Nytt av gamalt

Gripen Gard

Reparasjon og redesign av ullplagg. Ta med dine utslitne yndlingsplagg, holete sokkar eller far sin krympa strikkevest, så fiksar og lagar nytt av gammalt. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.  Kaffi/te...

400.00

Plantefarging Del 1: Hausting av plantefargar

Gripen Gard

Her går me ut i skogen for å finne og identifiser ulike planter til plantefarging. Ta med korg og posar til ulike fargeplanter, plantesaks og kniv du kan skrape med...

350.00

Plantefarging Del 2: Farging

Gripen Gard

Du lærer å handsame plantene, og klargjere dei for farging, litt plantefargeteori, kjemi over grytene, og så sjølve farginga. Kurset er ikkje avhenging av del 1. Fekk du ikkje til...

1,000.00

Brikkevev

Gripen Gard

Du lærer den svært gamle tekninkken brikkevev.  Du kan ta med vevgarn og eigne brikke om du har, elles kan du kjøpe på kurset. Det vert eit enkelt varmt måltid...

Free