Me er sertifiserte hjå merkeordninga Hanen. Det gjer Gripen Gard til ein sertifisert tilbydar av økoturisme. Festlokalet vårt, Gripaløa. er sertifisert på same måten.

Gardsdrifta i Gripen er Debio-sertifisert.